Method 2: Online Verification

  • Input the 15-digit code to the white text box below and click "Validate"
  • Your product will be verified and you will see a summary of your product on the screen

Cách 2:Xác minh trực tuyến

  • Nhập 15 ký tự vào ô màu trắng bên dưới và ấn nút "Validate"
  • Sản phẩm của bạn sẽ được xác minh và bạn sẽ thấy thông báo về sản phẩm trên màn hình

Method 1: SMS Verification

  • Send out the code via SMS to 8069 to our verification center
  • You will receive a reply message via SMS, which will tell you whether the product is genuine

Cách 1: Xác minh bằng tin nhắn (chỉ áp dụng tại Việt Nam, 500vnd/sms)

  • Gởi mã số xác minh qua tin nhắn tới tổng đài 8069.
  • Bạn sẽ nhận được tin nhắn trả lời để xác minh sản phẩm là chính hãng.

If you have any complain about product or suspect fake products, please return to Pharmacy/Pharmacists or email to: ComplaintsVNM@pfizer.com

Trường hợp nghi ngờ hàng giả hay than phiền về sản phẩm, vui lòng trở lại báo với Dược sĩ nhà thuốc hoặc email đến: ComplaintsVNM@pfizer.com

PP-VIA-VNM-0070