Cách 1: Xác minh bằng mã QR

Cách 2: Xác minh bằng tin nhắn (500vnd/sms)

Cách 3:Xác minh trực tuyến

 • Quét mã QR bằng camera điện thoại di động có kết nối Internet.
 • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web, tại đó bạn nhập mã PIN 4 chữ số được tìm thấy ở mặt sau của tem.
 • Hãy soạn tin nhắn VIATRIS khoảng trắng Mã 15 chữ số đến 8069.
 • Bạn sẽ nhận được tin nhắn trả lời để xác minh sản phẩm là chính hãng.
 • Nhập 15 ký tự vào ô màu trắng bên dưới và ấn nút "Validate".
 • Sản phẩm sẽ được xác minh và bạn sẽ thấy thông báo trên màn hình.

Method 1: QR code Verification

Method 2: SMS Verification (500vnd/sms)

Method 3: Online Verification

 • Scan the QR code using your mobile camera.
 • You will be redirected to a web page where you enter the 4-digit PIN found on the back of the label.
 • Send VIATRIS with a space followed by the 15-digit code via SMS to 8069 to our verification center
 • You will receive a reply message via SMS, which will tell you whether the product is genuine.
 • Input the 15-digit code to the white text box below and click "Validate".
 • Your product will be verified and you will see a summary of your product on the screen.

If you have any suspect fake products, please revisit the Pharmacy/Pharmacists.

Trường hợp nghi ngờ hàng giả, vui lòng báo với Dược sĩ nhà thuốc.

NON-2023-10105